Tekstil Sektörü – Renk Giderimi, KOI giderimi, Fenol giderimi…pdf

Kimya Sektörü – KOI Giderimi, aromatik birleşikler, formaldehitler, ksenobiotikler ve fenoller…pdfpdf

İlaç Sektörü – Yüksek KOI giderimi, aromatik birleşikler ve ksenobiyotikler…pdf

Petrol Sektörü – KOI Giderimi, Hidrokarbonların giderimi…pdf

Süt ve Süt Ürünleri – Yüksek KOI Giderimi, gres, nitrojen, filamantöz bakteri giderimi…pdfpdfpdf

Konserve Gıdalar – Kompleks şekerler, fiber, selüloz, pektin, nişasta, amonyum, üre ve koku sorunları giderimi…pdf

Sofralık Yağ Ürünleri – KOI ve Yağ giderimi…pdf

Kağıt Endüstrisi – Ligno-selüloz ve Renk giderimi….pdf

Kompost Tesisleri – Koku sorunları, amonyum, üre, kitin, protein, yağ ve benzeri organik moleküllerin giderimi ve biyolojik proses hızlandırcılar…pdfpdf

Biyoremidasyon – Tatlı ve Tuzlu su kaynaklarında, karalarda toprak yüzeylerinde oluşan petrol, mazot ve benzeri hidrokarbonlar kaynaklı kirliliklerin, yüzey ve tabandan moleküler olarak parçalanarak giderimi…pdfpdfpdf

Toksik Molekül Giderimi – Toksik şok sonrası sistem hızlı başlatma ve toksik molekül giderimi pdf

Back to Top