Kesimlik ve Sağmal Hayvan İşletmeleri

Ülkemizde sayıları gün geçtikçe artan besi çiftliklerinin en önemli maliyet kalemlerinden biri hayvan yatak giderleridir. Özellikle yatak hammadde tedariğinde yaşanan sıkıntılar, maliyetlerin artmasına dahada önemlisi işletmedeki hijyen koşullarının düşmesine neden olmaktadır. Bu noktada yaşanan fiili sıkıntılar mastitis, tırnak hastalıkları gibi hastalıkların artışına sebep olmaktadır.

İşletmede yatak sorunları aşağıdaki diğer problemleri doğurmaktadır;

  • Mastitis sorunları
  • Tırnak hastalıklarında artış
  • Hastalık nedeni ile erken kesim zararları
  • Mastitis nedeni ile işletme süt üretimin düşmesi ve fireler
  • Sağlık harcamalarındaki artış nedeni ile karlılık sorunları
  • İşletmelerde atıkların gerikazanımı ve çevre sorunları

Phonus yukarıda yazılı tüm soru ve sorunların gideriminde biyoteknoloji ile yenilikçi çözüm önerileri ve ürünleri Türkiye’de ilk defa tarım sektörünün hizmetine sunmaktadır.

Biyoteknoloji = İşletme Karlılık Artışı

Back to Top