Biyolojik Arıtma Tesisleri

Biyolojik arıtma optimizasyonunda fungal teknoloji uygulamaları arıtma deşarj değerlerini düşürmek dışında fungusların metobolik özelliklerinden kaynaklanan bir özellik sayesinde işletmenin bu uygulama sonrasında kar elde etmesini sağlamaktadır.

Funguslar bakterilere göre daha düşük oksijene ihtiyaç duyarlar. Bakterilerin atmosferik oksijen talepleri %21 iken funguslarda bu değer %2.1’e kadar düşmektedir. Bu özellik arıtma tesisinde optimizasyon sonrası bize havalandırma havuzundaki oksijen miktarını %20-30’a kadar düşürme imkanını vermektedir. Dolayısı ile işletmenin enerji maliyetlerinde %30’a kadar bir tasarruf sağlayabiliyoruz.

Biyolojik arıtmanın çıktı ürünü olan kek üretiminin ana tetikleyicisi havalandırma tankındaki oksijen miktarıdır. Ne kadar çok oksijen o kadar çok çamur demektir. Havalandırma havuzunda oksijeni azaltmak bize aynı oranda yani %30’a varan değerlerde çamur üretiminide azaltma imkanını vermektedir.

Fungal optimizasyon = %30 az enerji +%30 az çamur = işletme Karı

Back to Top