Kompost Tesisleri

Kompost üretimi ülkemizin olmazsa olmaz milli meselelerinden biridir. Bu sayede kirlilik kaynağı olan farklı organik atıklar tekrar geri kazanılarak verimli bir çiftlik gübresi, kaliteli bir bitki yetiştirme toprağı, daha sağlıklı bir yüzey örtü toprağı elde edilir.

Geleneksel yöntemler ile kompost üretimi kullanılan üretim teknolojisine göre değişmekle birlikte 3 aydan 6 aya kadar süren bir üretim süresine sahiptir.

Fungal optimizasyon üretim süresini üçde bir zamana indirerek, kapasite artışı, bununla birlikte üretim süresinin azalması ile işletme enerji, işçilik, sarf maliyetlerinden tasarruf sağlamaktadır.

Seçilmiş mikroorganizma türleri ile muamele edilen kompost, atık içerisinde istenmeyen zararlı molekülleri fungusların güçlü enzimleri sayesinde kırarak bertaraf eder, bu sayede bitmiş ürünün gübre değerlerinde (Toplam azot, organik azot, v.s.) %25 ile %50 arasında değişen aralıkta artış kaydedilir.

Biyoteknoloji = her türlü organik atığın geri kazanımında geleceğin teknolojisidir.

Back to Top