Kaynak etkinliği

Hem ekonomi hem de doğada tüm dengeleri kontrol eden tek bir gerçek model vardır. Bu modele “ Kıt Kaynakları Yönetme Sanatı” denir.

Kaynak etkinliği üretimin ve ekolojik dengenin sürdürülebilir kılınması için vazgeçilemez bir parametredir. Doğru kullanılmayan kaynaklar işletme karlılığını azalttığı gibi çevre kirliliğinide arttırmaktadır.

Fungal Teknoloji geçmişte atık olarak bilinen bir çok materyali geri kazanımı mümkün ürünler haline getirmiştir. Öyleki;

Arıtma atık çamurunun kalitesinin arttırılması ve azaltılması daha az bertaraf maliyeti anlamına geldiği gibi bazı durumlarda kaliteli bir kompost, diğer hallerde ise daha az kirlilik anlamına gelir.

Belediyelerdeki budama atıkları geri kazanıldığında bu gübre daha az çevre ve hava kirliliği anlamına geldiği gibi tarımsal üretim için daha fazla organik gübre anlamına gelmektedir.

Hayvan çiftliklerindeki organik atıklar daha iyi kompostlandığında çıktı ürün olan gübre daha az kirlilik, patojen MO ve yabancı bitki tohumu anlamına geldiği gibi daha kaliteli gübre ve kaynak çeşitliliği, üretici için maliyet  avantajı anlamına gelir.

Sonuç olarak atık olarak gördüğümüz her şey doğadan gelir ve doğaya gider.

Önemli olan bizim bu akışı neresinde yakalayabildiğimizdir. “

Back to Top