Biyogaz Tesisleri

Biyogaz tesislerinde en önemli sıkıntıların başında çürütücü haznedeki anaerobik prosesin regüle edilmesidir. Anaerobik çürütücülerin kirlilik giderim kapasiteleri yüksek olmak ile birlikte yapısal olarak çok kırılgandırlar.

Çürütücü içinde yapılan optimizasyon ile öncelikli olarak arıtımın regülasyonu sağlanmaktadır. Böylelikle çürütücen çıkan atıkların kirlilik giderim değerleri daha istikrarlı bir aralıkta gözlenmektedir.

Optimizasyonun diğer bir faydası ise çürütücü içerisindeki asidojenez miktarının düşürülmesi. Bu durum biogaz üretiminide arttırarak işletmenin atıklardan daha fazla enerji elde edimini sağlamaktadır.

Verimlik Artışı = Daha Fazla Kirlilik Giderimi

Back to Top